Jamiyat tomonidan aksiyalarni sotib olish haqida ma’lumot