Moliyaviy xisobotlar

2023 yil 3-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2023 yil 2-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2023 yil 1-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2022 yil buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2022 yil 3-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2022 yil 2-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2022 yil 1-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2021 yil buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2021 yil 3-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2021 yil 2-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2021 yil 1-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2020 yil buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2020 yil 3-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2020 yil 2-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2020 yil 1-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2019 yil buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2019 yil 3-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2019 yil 2-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2019 yil 1-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2018 yil buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2018 yil 3-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2018 yil 2-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari

2018 yil 1-chorak buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar hisobotlari