Sinov va o’lchov laboratoriyasi

Sinov va o’lchov laboratoriyasi 2013 yil  1 aprelda attestastiyalangan №06-03 va ish faoliyatini boshlangan.

Laboratoriyaning asosiy prinstipi:

Sifat barcha narsadan ustundir!

Attestastiya ko’lami va talablariga amal qilish asosida laboratiriya sifat tizimi ishchi holda saqlash  va kelajakda takomillashtirishdan iboratdir.

Laboratoriyaning asosiy vazifasi:

Hom-ashyo va materiallarni sifatini baholash.

Ishlab chiqarish jarayonlari bosqichlarida mahsulot sifatini monitoring va nazorat qilish.

Iste’molchiga sifatsiz mahsulot  o’tib ketishini oldini olish.

Laboratoriya va ishlab chiqarish hodimlari hamkorligida  mahsulot sifatni oshirish chora tadbirlarida va nuqson mahsulot bo’lib qolishini oldini olishlarida ishtirok etadilar.